Seminar Forensik Wang UTARA – 27 Januari 2024

RM98

Category:

Event Details

Date: 27/01/2024

Start time: 09:00 UTC+08

End time: 13:00 UTC+08

Venue: Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Lebuhraya Perdana Kulim Hi-Tech Park, 09090 Kulim, Kedah

Phone: 60123458847

Email: admin@urusinsan.info